Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Muut vuokra-asunnot

Uuteenkaupunkiin on valmistunut uusia vuokra-asuntoja, joita haetaan suoraan talojen omistajilta alla olevista linkeistä.
Asuntoihin on jatkuva haku.

Vuokratalot ovat ARAn lyhyellä korkotuella lainoitettuja vuokrataloyhtiöitä. Hakijaruokakunnan tuloina otetaan huomioon pysyvät bruttotulot kuukautta kohti. Tuloiksi ei huomioida asumistukea eikä niin sanottuja etuoikeutettuja tuloja, esimerkiksi lapsilisää tai toimeentulotukea.

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot eivät ylitä 3540 euroa.
• Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, kunkin aikuisen osalta tulorajaa korotetaan 2480 eurolla.
• Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Hakupalveluissa on vapaita vuokrattavia ja myynnissä olevia asuntoja.

Vapailla markkinoilla on yksityisten omistamia vuokra-asuntoja, joiden vuokrauksesta usein ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä, Uudenkaupungin Sanomissa ja Vakka-Suomen Sanomissa.
 

Tutustu myös kalustettuihin moduuliasuntoihin >>>
Facebookissa on Uudenkaupungin vuokra-asunnot ryhmä, jonne yksityiset asunnonvuokraajat voivat laittaa ilmoituksen ja sinne voi myös laittaa ilmoituksen, että haluaa vuokrata asunnon.