Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Asunnon hakeminen

Kuvassa kerrostalo Tanhuakujalla

Kaupungin vuokra-asuntoja haetaan sähköisellä asuntohakemuksella. Asuntohakemus ei ole sitova.

Asuntohakemus on voimassa 3 kuukautta. Hakemuksen voi uusia ja päivittää yllä olevan linkin kautta.

Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan.

Hakemuksen liitteet toimitetaan Uudenkaupungin Vuokratalojen/Isännöinti Warman toimistoon osoitteeseen Alinenkatu 21 Uusikaupunki siinä vaiheessa, kun hakija on hyväksynyt asuntotarjouksen.

Aina tarvittavat liitteet:

 • Kaikkien asuntoon muuttavien tulotodistukset: palkka-, eläke-, opintotuki-, työttömyyspäiväraha ynnä muut todistukset.
 • Verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta kaikilta asuntoon muuttavilta yli 18-vuotiailta.

Muut liitteet tarvittaessa:

 • opiskelutodistus
 • todistus työn alkamisesta
 • kirjallinen irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus
 • raskaustodistus
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • luotonantajan todistus asuntoveloista
 • selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa
 • asunnonhakua varten laadittu lääkärintodistus
 • terveystarkastajan lausunto asunnon asumiskelvottomuudesta

 

Asunnontarve vaikuttaa eniten asukasvalinnassa. Asuinaluetoiveet huomioidaan asukasvalinnassa. Huone per/henkilö on pääsääntö asukasvalinnassa, mutta esimerkiksi yksi henkilö voidaan valita 2 huoneen asuntoon, ellei kahden henkilön hakijatalouskuntia ole hakemassa asuntoa.

Maksuhäiriömerkintä ei välttämättä ole este asunnon saannille, jos ne ovat vähäisiä tai hakijan maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, ettei maksujen laiminlyönnit ole toistuvia. Asuntoa ei tarjota henkilöille, joilla on hoitamattomia vuokravelkoja.

Valtion lainoittamiin asuntoihin asukkaat valitaan asunnon tarpeen, tulojen ja varallisuuden perusteella. Vaikka tulorajat ovat poistuneet, kuuluvat ne edelleen asukasvalintaperusteisiin silloin, kun asuntoon on useita hakijoita.

Varallisuusrajat valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin:

    1 hakijan ruokakunta 29.800 €                                   
    2 hakijan ruokakunta 44.700 €
    3 hakijan ruokakunta tai enemmän 59.600 €

Palvelutaloasunnot

Asukasvalintapäätökset palvelutaloasuntoihin tekee Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.