Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen.
Sen lisäksi, mitä laissa on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä, kuljetuksessa, edelleen välittämisessä, hyödyntämisessä ja käsittelyssä sekä jätteestä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä ja jätehuollon valvonnassa noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätteisiin edellyttäen, että niiden kuljetus ja käsittely voidaan hoitaa yhdyskuntajätteen tavoin.

Jätehuoltoääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
Jätehuoltomääräysten valvonnasta ja niiden rikkomisen tai laiminlyönnin seuraamuksista sekä pakkokeinoista säädetään jätelaissa ja rikoslaissa.


Uudenkaupungin tekninen lautakunta on 28.01.2020 hyväksynyt Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset ja ne ovat olleet voimassa 1.3.2020 alkaen.

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset

Jäteneuvonta

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema

puh. 050 385 9545
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki

uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi

Avoinna:

Ma-ke 8-16
To 10-18
Pe  8-15

Lisäksi seuraavat lauantait:
28.8.2021 klo 10-15  
4.9.2021 klo 10-15
30.10.2021 klo 10-15

Juhlapyhät aiheuttavat mahdollisesti aukioloihin muutoksia, joten aukioloajat kannattaa varmistaa 
L&T:n omilta verkkosivuilta.
Sieltä selviävät myös koronaviruksen vaikutukset Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskuksen
jätehuoltoon.
 

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki


Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856

Palvelusihteeri
Jussi Laine
puh. 040 612 5850

Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi