Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuolto kiinteistöllä

Kuvassa jäteastialle tehty oma kaunis katos

Uudessakaupungissa siirryttiin myös haja-asutusalueella kiinteistökohtaiseen jät­teen­ke­räys­jär­jes­tel­mään vuoden 2020 alusta lähtien ja yleiset sekajäteastiat poistuivat.

Kiinteistöjen jätehuolto hoidetaan  v. 2020 alusta seuraavasti:

1. Taajama- ja haja-asutusalueen kiinteistö:
a) Kiinteistön omistajan tai vuokralaisen tulee tehdä joko kiinteistökohtainen jätehuoltosopimus tai yhteinen ”naapurien kimppasopimus” jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.

2. Saaressa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö:
Ilman tieyhteyttä olevien saarikiinteistöjen osalta jätteenkeräys keskitetään pääsääntöisesti pienvenesatamien yhteyteen.
a) Uudenkaupungin Satama Oy:ltä venepaikkansa vuokranneet käyttävät venesataman jätepistettä, sillä venepaikkamaksuun sisältyy veneilyssä syntyvän jätteen maksu. Uudenkaupungin kaupunki laskuttaa lisäksi kiinteistöön kohdistuvan jätemaksun sekä jätehuollon perusmaksun.
b) Kun venepaikka on jossain muualla kuin kohdassa 2a mainittu, on mantereen laiturin yhteyteen yksin tai "kimppasopimuksella" järjestettävä jätehuolto. Mikäli sekajäteastiaa ei ole mahdollista sijoittaa venepaikan yhteyteen, on kiinteistön omistaja velvollinen käyttämään Uudenkaupungin Satama Oy:n venesatamien jäteastioita.

Venesatamien jätepisteissä on keräysastiat sekajätteelle, lehdille, lasille ja metallille. Jätepisteet ovat käytettävissä veneilykauden ja astiat ovat lukittuja. Käytössä on sama avain kuin venelaitureihin.

Seuraavien venesatamien jätepisteet ovat käytössä talvikauden aikana:

  • Leijonapuiston parkkipaikka, Sorvakon rantatie
  • Lokalahti, Tirkkalantie 475
  • Pyhämaan vierasvenesatama ja kalasatama

 

Yhteinen sekajätteen keräysastia (kimppa-astia)

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat käyttää yhteistä sekajäteastiaa ja jakaa kustannukset. Kiinteistöjen haltijat tekevät keskinäisen sopimuksen. Yhteisen jäteastian käyttäjät, vastuuhenkilöt ja laskutustiedot ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle ja Uudenkaupungin jätehuoltopalveluille.
Kiinteistön etäisyys sen käyttämästä yhteisastiasta voi olla taajamassa enintään 1 km ja taajaman ulkopuolella enintään 10 km. Mikäli kunnassa on sekä vakituinen että vapaa-ajan asunto ja näiden välimatka on enintään 10 km, on näistä mahdollista tehdä yhteiskäyttöastia.
Kiinteistö voi liittyä yhteisastian käyttäjäksi edellä mainittuja etäisyysrajoituksia noudattaen. Saaressa ilman maantieyhteyttä sijaitsevan kiinteistön osalta etäisyys yhteiskäyttöiselle jäteastialle lasketaan siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan.

Kiinteistölla erilliskerättävät kierrätettävät jätteet

Kierrätettäville jätteille tulee olla omat jäteastiat asuinkiinteistöllä huoneistojen lukumäärän tai muilla kunnan järjestämään jätehuoltoon kuuluvilla kiinteistöillä syntyvän jätemäärän perusteella seuraavasti:

 
Jätelaji Asuinkiinteistö/huoneistojen lkm Muu kiinteistö/jätteen määrä
lasi 4 tai enemmän > 25 kg/kk
metalli 4 tai enemmän > 25 kg/kk
biojäte 10 tai enemmän > 100 kg/kk
pahvi ja kartonki 20 tai enemmän > 25 kg/kk

Kompostointi

Kompostoimalla biojätteet voi vähentää sekajätteen määrää ja pienentää jätehuollon kustannuksia kiinteistöllä. Kompostoinnista on tällöin tehtävä kirjallinen ilmoitus (Selvitys kiinteistön jätehuollosta) Uudenkaupungin jätehuoltoviranomaiselle.

Lisää tietoa elintarvikejätteiden kompostoinnista on liitteenä olevassa  tiedotteessa kiinteistöjen jätehuollosta ja Kompostointi-sivulla sekä jätehuoltomääräyksistä.

Puutarhajätteet

Uudessakaupungissa puutarhajätteet, joita omalla pihalla ei kompostoida tai hyötykäytetä, tulee toimittaa lajiteltuina niitä vastaanottaviin laitoksiin.
Lue tarkemmin Puutarhajätteet-sivulla.

Uudenkaupungin kaupungin

>  jätehuoltomääräykset
>  jätehuollon taksat

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja on velvollinen ilmoittamaan Uudenkaupungin jätehuoltopalveluille tekemästään jätehuoltosopimuksesta, kimppasopimuksesta ja sen osakkaista sekä kompostoinnista.

Pidennystä jäteastian tyhjennysväliin

Kiinteistön omistaja voi kompostoinnin avulla saada pidennettyä jäteastian tyhjennysvälin 5-12 viikkoon.
Normaalisti tyhjennysväli on enintään 4 viikkoa. Tyhjennysvälin pidennystä anotaan Uudenkaupungin jätehuoltopalveluilta.
(Käytä lomaketta Selvitys kiinteistön jätehuollosta)

Ajankohtaista

Jätehuoltopalvelut kiinteistöllä

Jäteneuvonta

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema

puh. 050 385 9545
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi

Avoinna:

Ma 8:00-15:00
Ti-ke 8:00-16:30
To 10:00-18:00
Pe 8:00-14:00

Koronan vaikutukset käsittelykeskuksessa jatkuvat. Supistetut aukiolot ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti.
> L&T:n tiedote 16.4.20 jätehuollosta koronan aikana

Lauantain aukiolot:

16.5.    10:00 - 15:00
13.6.    10:00 - 15:00
15.8.    10:00 - 15:00
19.9.    10:00 - 15:00

> L&T:n omille sivuille

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki


Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856
( ma - ke )

Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Venesatamien jätehuolto

Uudenkaupungin Satama Oy:n toimisto
puh. 050 420 5193
Hepokarintie 2, 23500 Uusikaupunki
Sataman nettisivuille >