Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Jätehuoltopalvelut

Uudenkaupungin kaupunki järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon. Jätehuollon järjestämisestä vastaa tekniseen toimeen kuuluva Jätehuoltopalvelut, jonka tehtäviin kuuluu mm.

  • Jätteenkuljetusten kilpailutus (kierrätyspisteet)
  • Jätteiden käsittelystä ja vastaanotosta sopiminen
  • Pakkausjätteiden täydentävän keräyksen järjestäminen
  • Koti- ja maatalouksien vaarallisten jätteiden keräyksen järjestäminen
  • Jäteneuvonta ja tiedottaminen
  • Kierrätyskeskuksen ylläpito
  • Jätehuollon viranomaistehtävät

Ajankohtaista

Jätehuolto koronan aikana


Vuosi 2020 toi jätehuoltoon muutosta

Uudessakaupungissa siirryttiin myös haja-asutusalueella kiinteistökohtaiseen jät­teen­ke­räys­jär­jes­tel­mään vuoden 2020 alusta lähtien ja yleiset sekajäteastiat poistuivat.
(Teknisen lautakunnan päätös 25.9.2018 § 87)

Jäteneuvonta

Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus
Vaaka-asema

puh. 050 385 9545
Kaatopaikantie 1, 23500 Uusikaupunki
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi

Supistetut aukiolot:

Ma 8:00-15:00
Ti-ke 8:00-16:30
To 10:00-18:00
Pe 8:00-14:00

Koronan vaikutukset käsittelykeskuksessa jatkuvat. Supistetut aukiolot ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Lauantain aukiolot:

16.5.    10:00 - 15:00
13.6.    10:00 - 15:00
15.8.    10:00 - 15:00
19.9.    10:00 - 15:00

L&T:n omille sivuille  >

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite:
Uudenkaupungin kaupunki / Jätehuoltopalvelut
PL 13, 23501 Uusikaupunki


Palvelusihteeri
Heli Salo
puh. 040 358 6856
( ma - ke )

Tekninen johtaja
Jari Nikkari
puh. 050 430 7001

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi