Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Asuminen ja ympäristö

Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovat merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne tarjoavat monenlaista hyvinvointia asukkaille ja kaupungissa vieraileville. 

Taajamametsällä tarkoitetaan asutuksen

...
Uutiskuvassa syksyn lehtiä kasataan lehtipuhaltimella Itäpuistossa.
Ennen talven tuloa viheralueilla, puistoissa ja ulkoliikuntapaikoilla tehdään vielä monenlaista.
Puistoissa kerätään lehtiä sekä pensaita siistitään ja leikataan. Raivaustyöt metsurityönä ovat myös syksyisin arkipäivää.

...
Kuvassa vanhaa ja uutta rakentamista Myllymäen rinteessä.
Uudenkaupungin kaupunki on laatinut vuodelle 2021 kaavoituskatsauksen. Siinä selostetaan lyhyesti maakuntakaavoituksen tilanteesta sekä kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista.
Yleiskaavoja on vireillä kolme ja asemakaavoja sekä...
Vedenjakelun keskeytys Välskärintiellä kiinteistöillä nrot 2 C, 2 D, 2 E, 2 F ja 2 G  vesijohtoverkoston muutostöiden vuoksi.

Varaa riittävä määrä vettä omiin astioihin keskeytyksen ajaksi.
Keskeytyksen aikana alueen asukkailla on...
Karttapalvelussa karttataso katunimien aihepiireistä ja -alueista

Testaa tietosi ja tutustu karttapalvelun uuteen tasoon Kadunnimien aihepiirialueet.

Uudessakaupungissa on asemakaavoitettuja katuja noin 350 kpl.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä tie, katu, kuja tai polku saa nimen, joka kaavan...