Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Asuminen ja ympäristö

Tiedote päivitetty 1.4.2020

Vohdensaaren veneilyportti on avattu veneilykäyttöön tiistaina 24.3.2020.

Vintrin veneilyportti avataan veneilijöille pääsiäiseksi 9.4.2020 mennessä.

Turvallista veneilykautta 2020,
Uusikaupunki selvittää hankkeessaan kaupungin edustalla sijaitsevien ja erityisesti kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena on edistää merialueen käytön vuorovaikutteista...
Ikoni, talo ja kuusi.
Uudenkaupungin Sivistys-ja hyvinvointikeskukseen saatiin 9.3. määräaikaan mennessä 2 tarjousta. Seuraavassa vaiheessa maaliskuun aikana tarkistetaan tarjouksia ja tehdään laatupisteytystä. 
Tarjoukset suunnitelmineen ja palvelukuvauksineen...
weseachallenge
WeSeaChallenge -kilpailussa etsittiin ideoita Itämeren tilan parantamiseksi satelliittidataa hyödyntämällä. Uudenkaupungin haasteessa pohdittavana oli merialueelta kerättävän veden laatuun liittyvän tiedon mallintaminen satelliittidataa...