Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava VIII Kaupunginosan korttelissa 18 (Lukkosepänkadun kerrostalot)

VIII kaup.osan korttelin 18 kaava-alueen sijaintikartta

VIII Kaupunginosan kortteli 18 tonttien 3-4 ja 7-12 asemakaavan muutos (Lukkosepänkadun kerrostalot)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)


Kaavan tarkoitus

Kaupunki omistaa kaavoitettavan maa-alueen ja kaavamuutos on tullut vireille yksityisen hoitokodin tarpeesta laajentaa toimintaansa Ketunkallion alueella. Samalla on todettu tarkoituksenmukaiseksi muutoinkin ajantasaistaa alueen asemakaava.
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa hoivakodin rakentaminen alueelle sekä myös parantaa kerrostaloalueen houkuttelevuutta järjestelemällä tontit uudelleen. Kaavan keskiosaan rakentuu uusi katu, jolla saadaan liikenne ohjattua asuinkerrostalotonttien ja palvelutalotontin osalta Levysepänkadulle.
Palvelurakennusten korttelialueelle on jo rakentumassa hoivakoti. Katualueen rakentaminen alkaa kaavan vahvistuttua ja muut alueet toteutuvat kysynnän mukaan.

Kaava-alue

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 2 km kaupungin keskustasta pohjoiseen.
Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 3,1 ha.
Korttelin 18 kaava-alue ilmakuvassa

Kaavaehdotus ja tonttijako

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat sekä tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnos pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.
Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu  7.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut  nähtävillä  21.11.- 20.12.2016.