Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Suukarin kalasatama

 

Sivua päivitetään

Asemakaavan muutos Suukarin kalasataman alueella
Asemakaavan muutos koskee Uudenkaupungin 5. kaupunginosan korttelin 21 tonttia 16 sekä satama- ja autopaikkojen korttelialuetta.

Kuvaus kaavasta
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Suukarin kalasataman toiminnan kehittäminen.
Suukarin kalasatama on yksi Suomen neljästä valtakunnallisesti merkittävästä kalasatamasta ja sitä käyttävät säännöllisesti useat troolarit. Satamassa on purku – ja lajittelujärjestelmät ja lisäksi alueella toimii elintarvike- ja teollisuuskalapakastamo. Kalasataman alue on Uudenkaupungin Satama Oy:n omistuksessa ja kaupunki omistaa tonttialueet, jotka on pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokrattu alueen toimijoille.
Vuokra-alueen pienentämisestä on neuvoteltu Meritaito Oy:n kanssa kalasataman alueen mahdollisesta laajentamisesta.
 

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset


Kaavan tunnus 

Ak 0526

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus