Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sorvakko,10-29 korttelin kerrostalot (Kulttuuritalon kerrostalot)

Kaava-alue Sorvakon kerrostalot

Sorvakko 10. kaupunginosan korttelin 29 tontinosan 2 ja venesataman (LV) osan asemakaavamuutos

(Kulttuuritalon kerrostalot, vaihe Crusell 1)


Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.5.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 3.8.2017.
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)

Kaava-alue
Kaava-alue sijaitsee keskustan lounaispuolella Kaupunginlahden pohjoisella rannalla. Etäisyys torilta kaava-alueelle on noin kilometrin. Alueen kokonaispinta-ala on n. 1,02 ha.

Kaavan tarkoitus
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle tontit kolmelle asuinkerrostalolle ja niiden tarpeisiin piha- ja pysäköintialueet. Samalla järjestellään jalankulkuyhteys yleisiltä pysäköintialueilta kulkemista varten.
Kaavamuutos laaditaan osana laajempaa kaavoitushanketta siten,  että nyt ensimmäisessä  vaiheessa suunnitteilla olevan kerrostaloalueen osalta (Crusell1) ja samanaikaisesti käynnistetään kaavamuutos korttelin 29 loppuosan, venesatama- ja vesialueen sekä lähiviheralueiden osalta (Crusell2). Kaavan vaikutuksia arvioidaan samana kokonaisuutena.
 

Crusell-puiston asuntojen ennakkomarkkinointi on jo käynnissä.
 

Mahdollisesti tulevaa näkymää (päivällä)
Mahdollisesti tulevaa näkymää (yöllä)

 

Kaavaehdotus ja tonttijakoehdotus

Aineisto pidettiin nähtävillä 6.4. - 8.5.2017 välisen ajan.

Kaavaehdotusasiakirjat  sekä  tonttijakoehdotus:

Kaavaluonnos

Luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 30.1. - 28.2.2017 välisen ajan.

Kaavaluonnosasiakirjat:

Kaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 17.11.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  21.11. – 20.12.2016.