Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Santtio,11 - 32 korttelisssa (kauppa, päiväkoti ym.)

Kaava-alue, Santtion 32 kortteli

Asemakaavan muutos koskien Santtio,11 kaup.osan 32 korttelia sekä lähivirkistys- ja puistoalueita


Kaava on vahvistettu kaup.valtuustossa  6.3.2017 (Kts. kaup.valt. kokouspöytäkirja, jossa liitteenä kaavakartta sekä kaavaselostus liitteineen)
Kaava on tullut voimaan kuulutuksella 28.4.2017 (Vakka-Suomen Sanomat) ja 29.4.2017 (Ugin Sanomat)
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
PDF icontonttijako_sa11_kortteli_32.pdf

Kaavan kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Hiuntien varrella, n. 2 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen.
Alue on nykytilassa puistomaista metsäaluetta. Itäpuolella on Santtion asuntoalue ja länsipuolella Santtion veneranta.
Alueen pinta-ala on n. 3 ha ja se on kokonaan Uudenkaupungin kaupungin omistuksessa.
Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin käydessä neuvotteluja päivittäistavarakauppaa harjoittavan yrityksen etsiessä uutta sijoituspaikkaa lähikaupalle.
Samalla kortteliin tullaan sijoittamaan lasten päiväkoti ja mahdollisesti palvelutalo.


Kaavaehdotus sekä tonttijako pidettiin nähtävillä  13.12.2016 - 15.1.2017 (Ei muistutuksia)
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä  8.9. - 10.10.2016 ( Jätettiin kolme huomautusta)
Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 12.5.2016 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 12.5. - 10.6.2016 
Liitteet:
Kts. kaup.valt. kokouspöytäkirja,
jossa liitteenä kaavakartta sekä kaavaselostus liitteineen

Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako