Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Sanno,18 kortteliin 14 (Sybimar)

Sanno, 18 kaupunginosan korttelin 14 asemakaavamuutos, Sybimarin tontti

Kaava on hyväksytty 19.3.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 17.5.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja, §18)


Kuvaus kaavasta
Asemakaavoitettava alue käsittää tontin 895-18-14-2 Energiatien varrella.
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 2,1213 ha ja se on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi.
Tontin vuokraajana on alueella toimiva elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan toimialana on kalanviljely. Tontilla on myös kasvihuonetoimintaa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa tontin rakennusoikeutta.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus   12.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.10. - 13.11.2017
-Ehdotus nähtävillä 18.1. – 19.2.2018
-Hyväksyminen  19.3.2018
-Voimaantulokuulutus  17.5.2018