Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Salmen pientaloalue

Yleiskarttaan merkitty kaava-alueen sijainti yleisesti

Salmen puutarhamaisen pientaloalueen asemakaavan luonnos

Kaavaluonnosasiakirjat pidettiin nähtävillä 2.11. - 4.12.2017 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava tulee ehdotuksena nähtäville.

Alue ilmakuvassa (linkki siirtyy kaupungin internetkarttapalveluun).
 

Kaavan kuvaus

Asemakaava laaditaan Salmen kaupunginosaan rajautuen pohjoisessa ja idässä Honkatiehen ja Kartanonkatuun, lännessä Hakametsän kaupunginosan rajaan ja etelässä rautatiehen. Aluella ei ole ennestään asemakaavaa. 
Alueelle osoitetaan ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua pientaloaluetta ja lähivirkistysaluetta sekä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa matonpesupaikka ja tilaa vuokraviljelypalstoille.

Kymmenkunta vuotta sitten Salmelle suunniteltiin Uudenkaupungin ryhmäpuutarha-aluetta, mutta hanke ei kuitenkaan tuolloin lähtenyt liikkeelle.
Suunnittelua on nyt käynnistelty uudelleen Teijo-Talot Oy/ Ville Karjalaisen ja Retonar Oy/Petteri Laitalan kanssa. Tarkoituksena on toteuttaa Salmelle puutarhamainen pientaloalue, jolla on mahdollista asua ympärivuotisesti.
Alueelle rakennettaisiin vaiheittain yhteensä n. 40 kpl 50 m²:n pienomakotitaloa. Talot sijoitetaan n. 300-400 m² tontille ja jokaiselle talolle tulee oma varastorakennus ja kasvimaa. Hallinnollisesti muodostetaan 5-10 talon asunto-osakeyhtiöitä. Osa asunnoista tulisi omistusasunnoiksi ja osa vuokra-asunnoiksi.
Asunnot olisivat valmiina alkukesästä 2018.

(Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa mm. 19.6.2017)
Kuvassa piirros alueelle suunnitelluista pientaloista


 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.6. – 31.7.2017
-Kaavaluonnos nähtävillä  2.11. - 4.12.2017
-Kaavaehdotus ja tonttijako
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus