Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Rantakatu 7

IV kaupunginosan korttelin 7 asemakaavamuutos (Rantakatu 7)

Kuvaus kaavasta
Kaava-alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella Rantakadun ja Vakka-Suomenkadun risteyksessä ja sen pinta-ala on n. 0,39 ha.  
Tontin 11 omistaja on hakenut kaavamuutosta vuonna 2017 nykyisen kaavan muuttamiseksi
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä 2017 ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan
Kaavan laadinnan aikana on kuitenkin ilmennyt tarve muuttaa myös tonttien 12-14 käyttötarkoitusta.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset    
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat