Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Päivälä

Päivälän kaava-alueen sijainti opaskartalla

Päivälän alueen asemakaava

Kaava- ja tonttijako on hyväksytty 11.12.2017 ja ne tulivat voimaan kuulutuksella 25.1.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 11.12.2017 §131)

Kuvaus kaavasta:
Päivälän alue on n. 7000 m² asemakaavoittamaton alue Ketunkallion ja Santtion välillä, Merilinnuntien pohjoispuolella. Kaavoitettavalla alueella on vanha rakennuspaikka, jolla sijaitsee purkukuntoinen asuinrakennus ja talousrakennus.
Uudenkaupungin kaupunki omistaa alueen maat.
Kaavoitus on tullut vireille yksityisen toimijan aloitteesta ja tarkoituksena on muodostaa alueelle tontti päiväkotia varten sekä osoittaa osa alueesta lähivirkistysalueeksi.

Osalliset: 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §)


 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulo 22.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 22.6.-31.7.2017
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 5.10.-6.11.2017
-Hyväksyminen 11.12.2017
-Voimaantulokuulutus  25.1.2018