Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Päivälä

Päivälän kaava-alueen sijainti opaskartalla

Päivälän asemakaava- ja tonttijakoehdotus 
Päivälän asemakaava ja tonttijako on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§131)
ja  kuulutettu 25.1.2018.

Kaavan kuvaus
Merilinnuntien pohjoispuolella oleva ns. Päivälän tontti kaavoitetaan päiväkotitontiksi, josta tulee muodostumaan Ketunkallion,15 kaupunginosan kortteli  40.
Santtion asuinalueen ja päiväkotitontin välissä oleva alue jää viheralueeksi ja alueen poikki kulkeva polku jää viheralueelle.  
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 0,7 ha, josta palvelurakennusten korttelialueeksi muodostuu n. 0,43 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueelle on osoitettu 1000 kem².
Uudenkaupungin kaupunki omistaa alueen maat. Kaavoitus on tullut vireille yksityisen toimijan aloitteesta. Alueella ei ole ennestään asemakaavaa.
 
Asemakaava koskee kiinteistöjä 895-464-13-61 ja 895-464-13-62 sekä osaa kiinteistöstä 895-464-1-10.

 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 22.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos
nähtävillä 22.6. - 31.7.2017
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 5.10.-6.11.2017
-Hyväksyminen  11.12.2017
-Voimaantulokuulutus  25.1.2018