Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Merimiehenkatu 27 ja 29

Merimiehenkatu 27 ja 29, asemakaavan muutos


Kuvaus kaavasta
Kaava koskee VI kaupunginosan korttelin 22 tontteja 2-4.
Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa ajantasaistetaan kaava vastaamaan nykyistä käyttöä ja tarpeita.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen.
Lisäksi tutkitaan rakennusoikeuden kohdistumista ja riittävyyttä sekä tarkistetaan rakennusalat nykyistä vastaaviksi ja todetaan suojelutarpeet.

Kaavan tunnus

Ak 0627

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat