Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Lokalahti

Lokalahden keskustan asemakaavan muutos

Lokalahden taajama sijaitsee Uudenkaupungin kaupungin eteläosassa.
Entisenä kuntakeskuksena Lokalahden asemakaava-alue on pitkälti rakennettu, lukuun ottamatta Rauvolan asuinaluetta, taajaman pohjoispuolella.
Asemakaavamuutoksella todetaan nykyiset olosuhteet ja muutetaan katu- ja liikennealueet vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Samalla tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia ja muutetaan tontteja vastaamaan kiinteistörajoja.
Asuinrakentamiselle varatut rakentamattomat alueet ajanmukaistetaan uusia asukkaita houkutteleviksi. Lisäksi asemakaavoituksessa todetaan rakennetun ympäristön ja luonnon suojelutarpeet.
Kaavan luonne on pääasiassa toteava. Asemakaavoituksen on tarkoituksena ohjata kyläalueen maankäytön kehittymistä.

Lisätietoja:
Leena Arvela-Hellèn puh. 0500 743 087

Kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos  pidettiin nähtävillä 8.9. – 10.10.2016 välisen ajan.


Kaavaluonnos on julkaistu myös kaupungin karttapalvelussa, missä sitä voi tarkastella
mm. ilmakuvan kanssa.
Täältä löytyvät myös karttatietona rakennus- ja luontoinventoinnin kohteet.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä  
17.9.2015 - 16.10.2015

 

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
 • seurat ja yhdistykset
 • asiantuntijaviranomaiset

Kuvia

Kaavoitettava alue yleiskartalla
Ilmakuvaa keskustasta

Kaavan tunnus

Ak 10204

Kaavan vaiheet

 • Viranomaisneuvottelu 4.11.2016
 • Vireilletulokuulutus 17.9.2015
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä  17.9.2015 - 16.10.2015
 • Asukaskysely netissä loka-marraskuussa 2015
 • Yleisötilaisuus 13.9. 2016
 • Kaavaluonnos nähtävillä 8.9. – 10.10.2016
 • Kaavaehdotus
 • Kaavan hyväksyminen
 • Voimaantulokuulutus

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnosta esiteltiin ja kuultiin mielipiteitä yleisötilaisuudessa 13.9.2016  Paanulassa.

Asukaskysely

Kyselytutkimus netissä Lokalahden asukkaille loka-marraskuussa 2015.
Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan alueen asukkaiden  mielipiteitä asuinympäristöstään.

- Kysely yleinen:  Vastauksia 126 kpl       (2/3 naisia,  1/3 miehiä) - Kysely koululaisille: Vastauksia 32 kpl   (18 Lokalahden koulusta, 14 Uudenkaup. oppilaitoksista)

Viranomaisneuvottelu 4.11.2016