Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Liljalaaksonkatu 1

Asemakaavan muutos Liljalaaksonkatu 1

Kaava ja siihen liittyvä tonttijako on hyväksytty 12.6.2018 ja se tuli voimaan kuulutuksella 16.8.2018.
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 12.6.2018 §50)

 
Kuvaus kaavasta
 
Kaavan muuttaminen on käynnistynyt maanomistajan pyynnöstä ja se koskee III kaupunginosan korttelin 1 tonttia nro 9 osoitteessa Liljalaaksonkatu 1.
Kaava-alue sijaitsee keskustassa Rantakadun ja Liljalaaksonkadun risteyksessä muutaman korttelin päässä kaupungin kauppatorista ja sen pinta-ala on 1921 m².
Alueella on tällä hetkellä kahteen kerrokseen rakennettu puutalo varastorakennuksineen.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä tontin rakennusoikeutta, jotta alueelle voidaan rakentaa 40 asunnon asuinkerrostalo huomioiden kaavamääräyksissä ympäristön erikoispiirteet. Kaavassa on esitetty lisäksi, että tontista otetaan osa katualueeseen ja näin saadaan jalkakäytävä suoristettua ja rakennettua Liljalaaksonkadun puolelle vinopaikoitusta, joka lisää  yleisten autopaikkojen määrää keskusta-alueella.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

 
 
Alustava havainnekuva tontille rakennettavasta kerrostalosta
Liljalaaksonkatu 1:n  tulevia asuntoja ennakkomarkkinoidaan  mm. etuovessa.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

Vireilletulokuulutus 1.2.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.2. - 15.2.2018
Kaavaluonnos nähtävillä 1.2. - 15.2.2018
Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 26.4. - 28.5.2018
Hyväksyminen 12.6.2018
Voimaantulokuulutus 16.8.2018