Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Kulttuurikeskuksen kortteli, Crusell2

Kulttuurikeskuksen korttelin asemakaavan muutos, vaihe Crusell2


Kuvaus kaavasta
Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä. Kaavamuutos on tullut vireille kerrostalon rakennushankkeen yhteydessä, joka on toteutunut jo aikaisemmin.
Kulttuurikeskuksen tontille 2 on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle.

Kaavan tunnus

Ak 1038

Kaavan  vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017 
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat