Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Kulttuurikeskuksen kortteli, Crusell2

Kulttuurikeskuksen korttelin asemakaavan muutos, vaihe Crusell2

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Alueelle laaditaan rakentamisen osalta nykytilanteen toteava kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kulkuyhteyksiä ja pysäköintiä. Kaavamuutos on tullut vireille kerrostalon rakennushankkeen yhteydessä, joka on toteutunut jo aikaisemmin.
Kulttuurikeskuksen tontille 2 on hyväksytty 29.5.2017 kaavamuutoksella rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle.

Kaavan tunnus

Ak 1038

Kaavan  vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017 
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.