Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hotelli Lännentien kortteli

Hotelli Lännentien korttelin asemakaavan muutos

(VIII kaup.osan 21 kortteli, Levysepänkatu-Hitsaajankuja-Raumantie). Kaavan yhteydessä laadittiin myös tonttijako.

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 (pöytäkirja, § 58). Asemakaava tuli voimaan lainvoimaisuuskuulutuksella 12.12.2019,
tonttijako kuulutetaan myöhemmin.

Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueen tuntumassa Raumantien ja Levysepänkadun risteyksessä. Kaava koskee VIII kaup.osan 21 korttelin osaa ja kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 1,31 ha.
Tonteilla sijaitsee hotellirakennus ja sen lisärakennus sekä kaupungin omistamalla tontilla vanha uimahalli, joka on vuokrattu.
Kaavamuutoksella mahdollistetaan hotelli Lännentien viereiselle alueelle kaksi kerrostaloa ja vanhan uimahallin tilalle yksi kerrostalo.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Ak 0839
-Vireilletulosta kuulutettu 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos nähtävillä 18.4. – 20.5.2019
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä  27.6. – 1.8.2019
-Hyväksyminen 9.9.2019
-Voimaantulokuulutus: asemakaava 12.12.2019, tonttijako