Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hotelli Lännentien kortteli

Hotelli Lännentien korttelin asemakaavan muutos

(VIII kaup.osan 21 kortteli, Levysepänkatu-Hitsaajankuja-Raumantie)

Kaavan vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin kaavoituskatsauksen yhteydessä nähtäville 21.9. – 20.10.2017 väliseksi ajaksi.
Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa  5.6.2017

Kuvaus kaavasta
Kaava koskee VIII kaup.osan 21 korttelin osaa.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle mahdollistuu asuinkerrostalon tai -talojen rakentaminen.
Samalla tutkitaan alueen pysäköintijärjestelyt ja Hotelli Lännentien sekä kaupungin omistaman entisen uimahallin kiinteistön kayttö.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulosta kuulutettu 29.6.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat