Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hiu Puron tila

Viistoilmakuvaa Hiun Puron tilan kaava-alueesta

Hiu 19. kaupunginosan Puron tilan asemakaavamuutos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.9.2017 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 26.10.2017.
Kaavan yhteydessä on hyväksytty myös tonttijako.
(Kts. kaup.valtuuston kokouspöytäkirja)

Kuvaus kaavasta

Kaava-alue
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hiun asuntoalueen länsipuolella rajautuen Hiuntiehen, Hiunniityntiehen ja Niittypuronkujaan. Torilta on matkaa ko. alueelle n. 2 km pohjoiseen.

Kaavan tarkoitus

Uudenkaupungin kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen maat lukuun ottamatta Puron tilaa (472-5-50). Kaavamuutos on käynnistynyt Puron tilan omistajan ja kaupungin välillä käydyistä maanvaihtoneuvotteluista.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kulku Niittypuronkujalta Hiuntielle ja samalla muodostaa tarkoituksenmukaisesti uuden korttelin 35 rakennuspaikat.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 30.1.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 30.1. - 28.2.2017
-Ehdotus nähtävillä 4.5. - 5.6.2017
-Tonttijakoehdotus nähtävillä 4.5.-5.6.2017
-Hyväkyminen 11.9.2017
-Lainvoimaisuuskuulutus 26.10.2017

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosasiakirjat:Kaavaehdotusasiakirjat ja tonttijako: