Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hallitie Kalanti

Asemakaavan muutos Hallitien alueelle Kalannissa

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Kuvaus kaavasta
Kohteen osoite on Hallitie 10, 23600 Kalanti ja kaava koskee Harikkalan kylän tilan Harikkala I 1:232 osaa.
Maanomistaja on pyytänyt kaupunkia kaavoittamaan 1,28 ha:n suuruisen omistamansa alueen Kalannin Hallitien alueelta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi.
Alueelle on rakennettu lämpökeskus ja alueella esikäsitellään ja varastoidaan kiinteitä polttoaineita sekä raskasta polttoöljyä.
Nykyisessä asemakaavassa alue on merkitty T-alueeksi eli teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alueeksi, mutta tämä merkintä ei riitä lämpökeskuksen rakentamiselle.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus

Ak 20203

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.