Suomi
Kesäistä kaupunginlahtea. Paljon veneitä ja ruusut kukkivat.
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava entinen Srk-talo Rantakadulla

Entisen Srk-talon tontti Rantakadulla, asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kaava koskee IV kaupunginosan korttelin 7 tonttia 11.
Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa muutetaan käyttötarkoitus vastaamaan sen nykyistä käyttöä.
Voimassaolevassa asemakaavassa alue on kaavoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi.
Kaavamuutos on tullut vireille kiinteistön omistajan aloitteesta.
 

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat