Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Aittarannan makasiinit

Aittarannan makasiinien asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos pidetttiin nähtävillä  22.3.-23.4.2018 välisen ajan.


Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos laaditaan toteamaan nykytilanne.
Aittarannan rakennusten omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2016 korttelin 32 alueelle. Kaupunki omistaa tontit, jotka on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla rakennusten omistajille. Alueelle on jouduttu lisäksi tekemään useita lyhytaikaisia vuokrasopimuksia tonttien ulkopuolisista alueista, joille on sijoitettu terasseja.
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä (RKY).
Kaupunginhallitus on 21.03.2016 päättänyt, että asemakaavan muutos käynnistetään.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin jo vuoden 2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä jolloin myös ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 21.9.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9. – 20.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017

Osalistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat nähtävillä 22.3.-23.4.2018