Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Aittarannan makasiinit

Aittarannan makasiinien asemakaavan muutos ja tonttijaot

Aittarannan asemakaava koskien Sorvakon,10. kaupunginosan kortteleita 32 ja 33 sekä katualueita ja kortteleiden tonttijaot on hyväksytty 3.9.2018
(kts. kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 3.9.2018 §66) 
Ne tulivat voimaan kuulutuksella 25. ja 27.10. 2018.

Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos laaditaan toteamaan nykytilanne.
Aittarannan rakennusten omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2016 korttelin 32 alueelle. Kaupunki omistaa tontit, jotka on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla rakennusten omistajille. Alueelle on jouduttu lisäksi tekemään useita lyhytaikaisia vuokrasopimuksia tonttien ulkopuolisista alueista, joille on sijoitettu terasseja. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä (RKY).
Kaupunginhallitus on 21.03.2016 päättänyt, että asemakaavan muutos käynnistetään.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin jo vuoden 2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä jolloin myös ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä. Kaavoitettava alue on kaavoituspäätöksen jälkeen tarkentunut alueella vireillä olevien rakennushankkeiden myötä koskemaan myös korttelia 33 Siltakadun itäpuolelle. Kortteliin 32 varataan tiloja ravintola-, myymälä- ja matkailupalveluille, kortteliin 33 hotelli-ja majoituspalveluille sekä ravintola- ja myymälätoiminnalle.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulokuulutus 21.9.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9. – 20.10.2017
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaluonnos nähtävillä 22.3. - 23.4.2018
-Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävillä 28.6. – 13.8.2018
-Hyväksyminen  3.9.2018
-Lainvoimaisuuskuulutus 25. ja 27.10.2018