Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Aittarannan makasiinit

Aittarannan makasiinien asemakaavan muutos

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos laaditaan toteamaan nykytilanne.
Aittarannan rakennusten omistajat ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2016 korttelin 32 alueelle. Kaupunki omistaa tontit, jotka on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla rakennusten omistajille. Alueelle on jouduttu lisäksi tekemään useita lyhytaikaisia vuokrasopimuksia tonttien ulkopuolisista alueista, joille on sijoitettu terasseja.
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä (RKY).
Kaupunginhallitus on 21.03.2016 päättänyt, että asemakaavan muutos käynnistetään.

Kaavan kulkuvaiheet:

-Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
-Kaavaluonnos
-Kaavaehdotus
-Hyväksyminen
-Lainvoimaisuuskuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosasiakirjat