Suomi
Tilaa syöte syöte Avoimet työpaikat Kuntarekryssa
Syötteen kokonainen osoite. 1 hour 22 min sitten

Sairaanhoitaja tiiminvetäjäksi

Ke 18.10.2017 12:02

Merituulikoti on 40-paikkainen vanhainkoti, jossa on kolme osastoa: Valkama, Tyynelä ja Suvanto, joiden toiminnasta vastaavat tiiminvetäjät. Hoitoa annetaan sekä pitkä- että lyhytaikaispaikoilla. Työtä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kodinomaisuus, kunnioitus ja tasa-arvoisuus. Pätevyysvaatimuksena on laillistettu sairaanhoitaja.

Nyt haettavan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat osasto Suvannon sairaanhoitajan/tiiminvetäjän tehtävät. Tehtävä täytetään vakinaisesti. Työajasta 20 % on tiiminvetäjän työtä ja 80 % sairaanhoitajan työtä.

Lähihoitaja osastolle

Ti 10.10.2017 11:39

Lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon hoitoa vaativia potilaita. Lähihoitajan paikka on avoinna osastolla 1, jossa on joustavassa käytössä 5 esh:n ja 12 perusterveydenhuollon akuuttipaikkaa. Osastolla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa erikoissairaanhoitoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kuntalaisille sekä perusterveydenhuollon akuuttihoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai vastaava aikaisempi tutkinto . Palkkaus KVTES:n ja kaupungissa laaditun työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Työaikamuotona on jaksotyöaika. Tehtävien täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Laitoshuoltaja

Ti 10.10.2017 8:00

Uudenkaupungin kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluihin haetaan laitoshuoltajaa.

Laitoshuoltaja työskentelee terveydenhuollon eri kohteissa.

Pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto, hygieniapassi sekä kokemus alalta.

Toimeen valittavalla on neljän kuukauden koeaika ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Ruokapalvelutyöntekijä

Ti 10.10.2017 8:00

Uudenkaupungin kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluihin haetaan ruokapalvelutyöntekijää.

Ruokapalvelutyöntekijä työskentelee erilaisissa avustavissa tehtävissä keittiöillä.

Pätevyysvaatimuksena on catering-alan perustutkinto, hygieniapassi sekä kokemus alalta.

Toimeen valittavalla on neljän kuukauden koeaika ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Vastaava kokki

Ti 10.10.2017 8:00

Uudenkaupungin kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluihin haetaan vastaavaa kokkia.

Pätevyysvaatimuksena on suurtalouskokin ammattitutkinto (vapaavalittavista dieettiosuus suoritettu), ruokatuotannon ohjelmien osaaminen, hygieniapassi sekä kokemus alalta.

Toimeen valittavalla on neljän kuukauden koeaika ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Osastosihteeri yhteistoiminta-alueelle

Ma 9.10.2017 15:46

Toimipaikka on Vehmaan terveysasemalla/vuodeosastolla. Vehmaan osastolla on 20 perusterveydenhuollon akuuttipaikkaa. Tehtäviin kuuluvat tekstinkäsittely, potilaslaskutus, asiakaspalvelu, jatkotutkimusten varaukset ja arkistovastaavan tehtävät ym. toimistotehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto. Tehtävässä edellytetään hyviä tietoteknisiä valmiuksia, hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä sekä kykyä työskennellä muuttuvissa tilanteissa. Myös sairaalasanaston hallinta on välttämätöntä. Eduksi katsotaan Mediatri -potilastietojärjestelmän hallinta.

Tehtävien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Controller (uudelleen haku)

Ti 26.9.2017 16:00

Uudenkaupungin kaupunki hakee hallinto- ja talouspalveluihin controlleria.
Controllerin tehtäviin kuuluvat mm. sivistyspalvelukeskuksen talousasiat, ja hän osallistuu kaupungin taloussuunnitteluun, raportointiin, sisäiseen laskentaan sekä toiminnan kehittämiseen.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Hakuaikaa on jatkettu ja aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa, analyyttistä ajattelutapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, jämäkkyyttä ja itsenäistä työotetta sekä paineensietokykyä. Kokemus vastaavista vaativista taloushallinnon tehtävistä luetaan eduksi.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävän täyttämisessä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus: 3500-3780 euroa/kk työkokemuksen mukaan.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilanteessa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kirjanpitäjä

Ke 20.9.2017 14:00

Uudenkaupungin kaupungin hallinto- ja talouspalvelut hakee palvelukseensa kirjanpitäjää.

Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluvat mm. tositteiden kirjaus, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätöksen avustavat tehtävät ja konsernitilinpäätöksen laadinta. Uudenkaupungin kaupungilla on käytössä Unit4 Business World -taloushallinnon ohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto (liiketalouden tradenomi tms.) tai vastaava opistotason tutkinto.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään kirjanpidon osaamista, kykyä oma-aloitteiseen ja joustavaan työskentelyyn sekä hyviä tiimityötaitoja. Tehtävä edellyttää järjestelmällisyyttä, tarkkuutta sekä paineensietokykyä. Kokemus liikekirjanpidosta katsotaan eduksi.

Tehtävän täyttämisessä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnassa tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilanteessa.

Siivooja

Ke 20.9.2017 12:00

Uudenkaupungin kaupungin ruoka- ja puhdistuspalveluihin haetaan kolmea siivoojaa.

Siivoojat työskentelevät kaupungin eri kohteissa ja työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä. Mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto, hygieniapassi sekä kokemus alalta.

Toimeen valittavalla on neljän kuukauden koeaika ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hammashoitaja

Ti 19.9.2017 16:41

Tehtävä on määräaikainen ja kesto on täyttövaiheessa 31.12.2018 saakka. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen on suu- ja hammashoitoon. Myös suuhygienistit otetaan huomioon tehtävää täytettäessä. Toimipaikkana on Vehmaan terveysasema, tarvittaessa myös muut yhteistoiminta-alueen hammashoitolat.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Varaudu esittämään opinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Hammashoitaja

Ti 19.9.2017 16:28

Tehtävä on määräaikainen ja kestää täyttövaiheessa 31.12.2018 saakka. Kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tehtävään on hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen on suu- ja hammashoitoon. Toimipaikkana ovat Uudenkaupungin pääterveysasema ja Kalannin vastaanotto, tarvittaessa kuitenkin myös muut yhteistoiminta-alueen hammashoitolat.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Varaudu esittämään opinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Työpsykologi

Pe 15.9.2017 14:53

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23.000 asukasta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen työterveyshuoltoon haetaan kokoaikaista työpsykologia. Työpsykologi on työterveyshuollon asiantuntija, jonka toiminta-alueita ovat työn henkiset ja psykososiaaliset vaatimukset. Työterveyspsykologi tarjoaa palveluja sekä yksittäisille työntekijöille että työyhteisöille. Työpsykologi toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä yhdessä muiden työterveyden ammattilaisten kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Arvostamme työkokemusta työterveyshuollosta ja työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus katsotaan eduksi.

Kotihoidon sairaanhoitaja

Pe 8.9.2017 13:07

Uusikaupunki on jaettu kotihoidon alueisiin, joissa toimivat kotihoidon tiimit. Tehtävä on kotihoidon kaupunkialueella. Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää hoitotyötä. Ajokortti on välttämätön. Pätevyysvaatimuksena laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Tehtävien täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Controller

Pe 8.9.2017 9:00

Uudenkaupungin kaupunki hakee hallinto- ja talouspalveluihin controlleria.
Controllerin tehtäviin kuuluvat mm. sivistyspalvelukeskuksen talousasiat, ja hän osallistuu kaupungin taloussuunnitteluun, raportointiin, sisäiseen laskentaan sekä toiminnan kehittämiseen.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa, analyyttistä ajattelutapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, jämäkkyyttä ja itsenäistä työotetta sekä paineensietokykyä. Kokemus vastaavista vaativista taloushallinnon tehtävistä luetaan eduksi.

Palkkaus ja muut työehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävän täyttämisessä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus: 3500-3780 euroa/kk työkokemuksen mukaan.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilanteessa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja

Ke 6.9.2017 9:00

Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAAJAN virka.

Virkaan valitun toivotaan olevan valmis aloittamaan virkasuhteen 1.11.2017 ja työskentelemään viransijaisena vuoden 2017 loppuun asti.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on lastentarhanopettajan kelpoisuus (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) .

Hakemus tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Sivistyspalvelukeskukseen, os. Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemuksien tulee olla perillä 20.9.2017 klo 12.00.

Virkasuhteeseen valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkasuhteen täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lastentarhanopettaja

Ke 6.9.2017 9:00

Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.11.2017 alkaen kolme lastentarhanopettajan työsuhdetta (sijoituspaikat: Kalannin, Lokalahden ja Seikowin päiväkodit).

Lastentarhanopettajan kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkka on 2338 - 2433 €/kk työn vaativuudesta riippuen.

Hakemus tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskukseen, os. Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemuksien tulee olla perillä 20.9.2017 klo 12.00.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Työsuhteiden täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus

Ti 5.9.2017 9:09

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on 23.000 asukasta.

Haemme kokoaikaista terveyskeskuslääkäriä Pyhärannan terveysasemalle 16.10.2017 alkaen. Työtä on tarjolla aluksi kolmesta kuuteen kuukauteen, mahdollisesti myös pidempään. Osa-aikaisesta työajasta voidaan neuvotella.

Pyhärannan terveysasema on pieni tunnelmallinen yhden lääkärin terveysasema. Työnkuvaan kuuluu tavallisen vastaanottotyön lisäksi myös vähäisissä määrin neuvola ja kouluterveydenhuoltoa. Yhden lääkärin lisäksi asemalla työskentelee 1,5 sairaanhoitajaa sekä terveydenhoitaja. Lisäksi terveysasemalla on hammashoitola ja kotihoidon toimipiste.

Nuorille lääkäreille on järjestetty päivittäinen seniorituki Uudenkaupungin terveyskeskuksesta. Työ ei sisällä virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi tulevat Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot n. 300 €/kk. Kerromme työstä mielellään lisää puhelimitse tai sähköpostitse. Ota rohkeasti yhteyttä.

Pätevyysvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet, mutta myös 5. vuosikurssin suorittaneiden kandien on mahdollista hakea sijaisuutta. Potilastietojärjestelmänä on Mediatri.

Talouspalvelusihteeri

To 31.8.2017 12:00

Uudenkaupungin kaupungin hallinto- ja talouspalvelut hakee palvelukseensa talouspalvelusihteeriä.

Talouspalvelusihteerin työtehtäviin kuuluvat erilaiset taloushallinnon tehtävät kuten ostoreskontra. Uudenkaupungin kaupungilla on käytössä Unit4 Business World -taloushallinnon ohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto (liiketalouden tradenomi tms.) tai vastaava opistotason tutkinto.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään kykyä oma-aloitteiseen ja joustavaan työskentelyyn sekä hyviä tiimityötaitoja. Tehtävä edellyttää järjestelmällisyyttä, tarkkuutta sekä paineensietokykyä. Kokemus vastaavista taloushallinnon tehtävistä luetaan eduksi.

Tehtävän täyttämisessä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnassa tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Varaudu esittämään työ- ja tutkintotodistukset haastattelutilanteessa.

Kulttuurikoordinaattori

Ke 30.8.2017 15:19

Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana kulttuurikoordinaattorin työsuhde vakinaista täyttämistä varten 1.11.2017 alkaen.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus. Eduksi katsomme aiemman työkokemuksen alalta.

Palkka on 2509,00 - 2710,00 €/kk työkokemuksesta riippuen.

Kulttuurikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin kulttuuripalvelujen suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen, Crusell-viikon hallinnolliset tehtävät sekä Crusell-viikon järjestäminen, yhteistyö eri kulttuurijärjestöjen kanssa sekä kulttuuriyksikön hallinto- ja talousasiat.

Arvostamme itsenäistä työotetta, organisointikykyä, sosiaalista luonnetta ja monipuolista osaamista.

Työsuhteen täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset kulttuurikoordinaattorin tehtävään tulee tehdä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Uudenkaupungin Sivistyspalvelukeskukseen osoitteella Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Varsinais-Suomessa etsitään ikäihmisten perhehoitajia

Ke 30.8.2017 12:38

Haluatko unohtaa aamun pimeydessä räntäsateeseen lähtemisen ja tehdä omassa kodissasi itsesi näköistä työtä? Haluatko antaa kodin, turvallisuutta ja hyvän elämän ikäihmiselle?

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella, perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus turvalliseen arkeen perheessä sekä läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen ikäihmisen tai hänen läheisensä tarpeisiin.

Perhehoitajuus ei edellytä hoitoalan tutkintoa, mutta hoitajan tulee osallistua ennakkovalmennukseen ja hänellä tulee olla perhehoitajan tehtävän edellyttämät valmiudet. Ennakkovalmennuksessa saat tietoa perhehoitajan tehtävästä, sen edellyttämistä valmiuksista sekä mahdollisuuden arvioida omia valmiuksiasi ja halukkuuttasi tehtävään.

Perhehoitajalle maksetaan hoidosta hoitopalkkiota ja hoidosta aiheutuneet kulut korvataan. Perhehoitaja voi asua missä tahansa Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö tarjoaa perhehoitajalle lakisääteisen ennakkovalmennuksen, mahdollisuuden tavata ja tutustua muihin alueen perhehoitajiin sekä tukea kaikissa perhehoitajaa mietityttävissä asioissa.

Varsinais-Suomen kunnat (Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Parainen, Marttila, Naantali, Oripää, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Tarvasjoki, Turku ja Uusikaupunki) ovat perustaneet Perhehoitoyksikön sekä vastaamaan perhehoitajien rekrytoinnista, ennakkovalmennuksesta ja tukemisesta että toimimaan yhteistyössä kuntien kanssa perhehoitosijoituksissa. Perhehoitaja itse voi asua missä tahansa Varsinais-Suomen alueella.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksiköstä ja paperihakemuksen löydät täältä: http://www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko/.