Suomi
Tilaa syöte syöte Avoimet työpaikat Kuntarekryssa
Syötteen kokonainen osoite. 20 min 22 sec sitten

Rakennusalan päätoiminen tuntiopettaja

1 hour 21 min sitten

Etsimme osaavaan joukkoomme Novida -ammattiopisto ja lukion Uudenkaupungin toimipaikkaan rakennusalan päätoimista tuntiopettajaa.

Kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva rakennusalan EAT- tai AMK- tutkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Valitulta edellytämme kokemusta rakennusalan ammattiaineiden opettamisesta sekä monipuolista työkokemusta rakennusalalta sekä hyviä käden taitoja.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisen opettajan pätevyyttä, pätevien hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sähköalan päätoiminen tuntiopettaja

Ma 29.5.2017 13:00

Etsimme osaavaan joukkoomme Novida -ammattiopisto ja lukion Uudenkaupungin toimipaikkaan sähköalan päätoimista tuntiopettajaa.

Kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena on sähköalan amk- tutkinto; sähkövoimatekniikka sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Valitulta edellytämme kokemusta sähköalan ammattiaineiden opettamisesta sekä monipuolista työkokemusta kiinteistöjen- ja teollisuuden sähköasennuksista. Edellytämme myös S2- tason sähköpätevyyttä. Eduksi katsotaan työkokemusta erilaisten automaatiojärjestelmien hallinnasta.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisen opettajan pätevyyttä, pätevien hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lastenhoitaja

Ma 29.5.2017 12:00

Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen kaksi lastenhoitajan työsuhdetta (sijoituspaikka Myllymäen päiväkoti).

Lastenhoitajan kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaisesti.

Hakemukset tehtävään tulee tehdä internetin kautta osoitteessa ww.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemuksien tulee olla perillä 13.6.2017 klo 12.00.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lastentarhanopettaja

Ma 29.5.2017 12:00

Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalvelukeskuksessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.8.2017 alkaen lastentarhanopettajan työsuhde.

Lastentarhanopettajan kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 804/1992 4 § mukaan.

Hakemukset tehtävään tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot Sivistyspalvelukeskukseen, os. Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakemuksien tulee olla perillä 13.6.2017 klo 12.00.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tietohallintosuunnittelija

Ma 29.5.2017 9:00

Uudenkaupungin kaupunki hakee tietohallintosuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Uudenkaupungin kaupungin tietohallintoyksikkö vastaa mm. organisaation verkkopalveluista, tietoteknisen infrastruktuurin kehittämisestä ja toimivuudesta, järjestelmien ylläpidosta sekä käyttäjätuesta.

Tehtävään kuuluu työasematuki sekä ohjelmistojen ja laitteiden asennustehtävät Windows-, Linux- ja mobiili- ympäristöissä. Toimit osaltasi yhteyshenkilönä ohjelmistotoimittajiin ja IT-projekteissa asiantuntijana. Lisäksi osallistut tietotekniikan hankintaan. Hakijalla tulee olla kokemusta Windows ja Linux työasema-, palvelin-, virtualisointi- ja toimialueympäristöistä, ICT -tukitehtävistä sekä lähiverkoista ja projektityöskentelystä.

Edellytämme hakijalta tietojenkäsittelyn tradenomin tai vastaavaa tutkintoa sekä viime vuosina hankittua työkokemusta tietohallintoon liittyvissä tehtävissä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää kommunikointi- ja tiimityöskentelytaitoa, oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Tehtävä edellyttää suomen kielen lisäksi myös englannin kielen kirjallista osaamista. Kuntien käyttämien ohjelmistojen tuntemus on eduksi. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.
Palkkaus 2583 - 2790 euroa/kk kokemuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Sairaanhoitaja

Ke 24.5.2017 13:54

Haemme sairaanhoitajien kesälomasijaista ajalle 12.6.-28.8.2017 yhteisosastoille 1 ja 2(Terveystie 2)Osastoilla hoidetaan akuuttia hoitoa vaativia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaita.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 § 5 mukaisesti laillistettu sairaanhoitaja, mutta huomioimme myös sairaanhoitaja-opiskelijat.

Terveyskeskushammaslääkärin viransijaisuus

Ti 23.5.2017 16:17

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueemme muodostavat Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta. Alueen väestöpohja on 23 000. Virka on sijoitettu Vehmaan toimipisteeseen, joka on kolmen hoitohuoneen yksikkö. .

Suun terveydenhuollossa työskentelee 13 hammaslääkäriä, 6 suuhygienistiä ja 15 hoitajaa. Potilastietojärjestelmänä on Effica.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa. Ulkomailta siirtyvillä tulee olla suoritettuna valtionhallinnon kielitutkinto taitotasolla hyvä taito tai yleinen kielitutkinto taitotasolla 5-6. Palkkauksessa noudatetaan paikallista terveyskeskushammaslääkärien työn vaativuuden mukaista palkkausta

Lähihoitajan varahenkilö

Ti 23.5.2017 14:49

Lähihoitaja sijoittuu vanhusten palvelujen Kalannin palvelukeskukseen. Kalannin palvelukeskus toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä uusikaupunkilaisille ikäihmisille. Asukkaat tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Asukaspaikkoja on 22.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai vastaava aikaisempi tutkinto . Palkkaus KVTES:n ja kaupungissa laaditun työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävien täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Osastonhoitaja

Ti 23.5.2017 13:26

Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari on 18-paikkainen Uudenkaupungin vanhusten palvelujen yksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia arviointi- ja kuntoutusjaksoja uusikaupunkilaisille ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi. Toiminta on kuntoutumista- ja toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluvat lähiesimiestehtävät, osaston toiminnan organisointi ja kehittäminen yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä kuntouttavaan hoitotyöhön osallistuminen.

Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon alempi ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto. Osastonhoitajalta edellytetään myös tietämystä ja ymmärrystä ikääntyneen asiakkaan kuntoutumisprosessista ja kykyä työskennellä monialaisessa yhteistyössä asiakkaan palveluketjun rajapinnoilla sekä työkokemusta esimiestehtävistä että kuntouttavasta työstä.

Kotihoidon sairaanhoitaja

Pe 19.5.2017 15:01

Uusikaupunki on jaettu kotihoidon alueisiin, joissa toimivat kotihoidon tiimit. Tehtävän aloituspaikka on kotihoidon Pyhämaa-Kalanti tiimi. Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää hoitotyötä. Ajokortti on välttämätön. Pätevyysvaatimuksena laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Tehtävien täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Kotihoidon sairaanhoitaja

Pe 19.5.2017 14:51

Uusikaupunki on jaettu kotihoidon alueisiin, joissa toimivat kotihoidon tiimit. Avoinna olevan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat myös tiiminvetäjän tehtävät. Tehtävän aloituspaikka on kotihoidon Itätiimi. Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää hoitotyötä. Ajokortti on välttämätön. Pätevyysvaatimuksena laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Tehtävien täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Varaudu esittämään tutkinto- ja työtodistuksesi haastattelutilaisuudessa.

Puistotyöntekijä

Ti 16.5.2017 15:00

Uudenkaupungin kaupungin Tekniset Infra -palveluihin haetaan puistotyöntekiijää.

Tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti Infrapalveluiden viherpalveluiden kunnossapito- ja rakentamistyöt. Työ jakautuu eri vuodenaikojen ja muun tarpeen mukaan puisto- ja ulkoliikunta-alueiden sekä kadun kunnossapitoon. Pääasiallinen työtehtävä on kasvukaudella traktorinkuljettajana toimiminen viheralueiden kunnossapito, puhtaanapito sekä rakentamistöissä. Tarvittaessa osallistut myös ruohonleikkuuseen ja viherrakennustöihin. Talvella osallistut metsätöihin, puiden leikkauksiin, penkkien huoltomaalauksiin, ulkoliikuntapaikkojen jääkenttien jäädytys- ja kunnossapitotöihin sekä tarvittaessa katujen talvikunnossapitoon. Sinulla on valmius osallistua tarvittaessa katujen kunnossapidon ja/tai ulkoliikuntapaikkojen varallaolojärjestelmään talvikaudella.

Pätevyysvaatimuksena on puutarhurin tai metsurin ammattitutkinto tai vähintään kahden vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Edellytämme BE- tai C-luokan ajokorttia.

Olet yhteistyökykyinen ja sinulla on valmius itsenäiseen työhön. Arvostamme, jos sinulla on Tieturva 1 suoritettuna sekä kokemusta puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sekä kokemusta puiden ja metsien hoidosta ja koneiden käytöstä. Tietotekniset taidot tulee olla ajan tasalla.

Toimeen valittavalla on neljän kuukauden koeaika.

Laboratoriohoitaja

Ti 16.5.2017 12:19

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Tyks-Sapa-liikelaitoksessa on haettavana laboratoriohoitajan toimi Tykslabin Vakka-Suomen toimipisteessä, Uudessakaupungissa. Työ on kokopäivätyötä. Toimipisteessä työskentelee yhteensä 14 laboratoriohoitajaa / bioanalyytikkoa.

Jos olet innokas toimimaan nopeatempoisessa, aktiivisessa, asiakaspalveluhenkisessä Tykslabin toimipisteessä, olet haluamamme laboratoriotyön ammattilainen. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutus- ja kanssakäymisen taitoja, ohjaamisen taitoa, innostavaa työotetta, laboratoriohoitajan / bioanalyytikon eettisten periaatteiden noudattamista, hyvää itsensä johtamista sekä rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita ja muutoksia ja tietenkin soveltuvuutta tehtävään.

Toimeen kuuluu päivä- ja iltavuoroissa työskentely sekä viikonloppuisin / arkipyhinä myös varallaoloa. Myös pelkkä päivätyö onnistuu erikseen sovittaessa. Edellytämme työskentelyä näytteenotossa myös etänäytteenottopisteissä Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. Toivomuksena on että sinulla olisi oma auto käytettävissä etänäytteenotossa liikkumiseen.

Tykslabin Vakka-Suomen laboratoriossa tehdään kemiallisia ja immunokemiallisia tutkimuksia, He-Tase-tutkimuksia, hyytymistutkimuksia, solulaskentaa, verensiirtotutkimuksia sekä virtsa- että bakteeritutkimuksia. Lisänä ovat mm. unitutkimus, spirometriat.

Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Logistiikka-alan päätoiminen tuntiopettaja

Pe 12.5.2017 15:24

Etsimme osaavaan joukkoomme Novida -ammattiopisto ja lukion Uudenkaupungin toimipaikkaan logistiikan päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2017- 31.7.2018.

Kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena on liikenneopettajan tutkinto ja BECE -kortti koulutusoikeudet.

Valittaessa eduksi luetaan kokemusta ammatillisen kuljettajakoulutuksen toteuttamisesta, työkokemusta yhdistelmäajoneuvon kuljettajana toimimisesta sekä kokemusta kuljetusalan ammattipätevyys-, tieturva- ja ADR-kouluttajana toimimisesta.

Edellytämme asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisen opettajan pätevyyttä, pätevien hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain /505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sosiaalityöntekijä

Ke 10.5.2017 10:41

Uudenkaupungin sosiaalikeskuksessa on haettavana sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 14.8.-31.12.2017. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluvat eriytettynä aikuissosiaalityöntekijän tehtävät. Arvostamme työkokemusta kyseisistä tehtävistä sekä myönteistä ja vastuullista työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aikuissosiaalityö on tiimivetoista ja siihen kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, kaksi työpajaohjaajaa ja kaksi palvelusihteeriä. Työnohjaus on järjestetty ja suhtaudumme koulutuksiin myönteisesti.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on lain 272/2005 3 §:n mukainen kelpoisuus: ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä tai § 14:n siirtymäsäännökset. Valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Terveyskeskuslääkäri Uuteenkaupunkiin

Ti 2.5.2017 11:02

Uudenkaupungin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki. Alueen väestöpohja on noin 23.000 asukasta.

Haettavana olevan terveyskeskuslääkärin työajasta n. 70 % sijoittuu 17-paikkaiselle erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon akuutille kirurgispainotteiselle yhteisosastolle niin, että terveyskeskuslääkärillä on vastuu osaston perusterveydenhuollon potilaiden hoidosta. Loput työajasta sijoittuu avosairaanhoidon vastaanottotoimintaan. Työn sisällöstä voidaan neuvotella hakijan kiinnostusten mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Ulkomailta siirtyvillä tulee olla suoritettuna valtionhallinnon kielitutkinto taitotasolla hyvä taito tai yleinen kielitutkinto taitotasolla 5-6. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaan. Työ tehdään ns. virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen sairaanhoito toteutetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimesta, lääkäreillämme ei ole päivystysvelvollisuutta. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama todistus terveydentilastaan.

Sosiaalityöntekijä erityisryhmien palveluihin

Pe 28.4.2017 12:02

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana uusi sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijä työskentelee puoliksi vammaispalvelun ja puoliksi vanhuspalvelun tehtävissä. Vammaispalvelussa sosiaalityöntekijä toimii tiiminvetäjänä, tiimiin kuuluu vammaispalveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, palvelutalo Merililjakodin sekä Pajalan toimintakeskuksen vastaavat ohjaajat. Vanhuspalvelussa sosiaalityöntekijä on asiantuntijaryhmän jäsen.

Sosiaalityöntekijä vastaa molemmilla sektoreilla erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeenarvioiden laatimisesta sekä koordinoi ja toteuttaa myös muiden asiakkaiden palvelutarpeenarvioita. Sosiaalityöntekijä koordinoi asiakkaiden sosiaalityönprosessia tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen kaikki yksiköt ovat SHQS laaduntunnustuksen piirissä. Sosiaalityöntekijä osallistuu laatukriteeristön mukaiseen työskentelyyn yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Uudenkaupungin kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Työntekijämme saavat osallistua aktiivisesti sosiaalityön kehittämiseen. Arvostamme sosiaalityön työkokemusta, työtä ohjaavan lainsäädännön osaamista, vastuullista ja kehittävää työotetta sekä hyviä atk-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty. Tarjoamme Sinulle mukavan työyhteisön, esimiehen tuen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän työyksikössämme. Oman auton käyttö työssä on välttämätön.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Palkkaus on KVTES:n ja kaupungin työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Säännöllinen työaika on 37 h 30 min/vko. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi. Poikkeustapauksissa hakemuksen voi lähettää os. Sosiaalilautakunta, PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Uudenkaupungin lukion rehtori

Pe 28.4.2017 12:00

Uudenkaupungin sivistyspalvelukeskus julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2018 alkaen UUDENKAUPUNGIN LUKION REHTORIN viran (nro 2001).

Virkaan vakinaisesti valitun toivotaan olevan valmis aloittamaan virkasuhteen 1.8.2017 alkaen ja työskentelemään nykyisen rehtorin kanssa yhdessä perehdytysajan sekä loppuvuoden 2017 nykyisen rehtorin sijaisena/määräaikaisena.

Kelpoisuusvaatimukset virkaan määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Hakemukset virkaan tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Opetus- ja kasvatuslautakunta, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakuaika päättyy 19.5.2017 klo 12.00.

Virkasuhteeseen valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkasuhteen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Laitoshuoltaja (kesätyö)

Ke 12.4.2017 13:57

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalueella Uudessakaupungissa on haettavana laitoshuoltajien sijaisuuksia kesäksi 2017.

Laitoshuoltajan perustehtävät ovat puhtaanapitotehtäviä eli siivousta. Lisäksi tehtäviin voi kuulua kohteesta riippuen ruokahuoltotehtäviä, hoitovälinehuoltoa sekä muita asiakaspalvelutehtäviä. Työ on vuorotyötä, ajoittuen pääasiassa klo 7-21 välille. Työvuoroja on maanantaista sunnuntaihin. Muutamia sijaisia tarvitsemme myös 3-vuorotyöhön. Työt alkavat sopimuksen mukaan.

Etusija valinnoissa annetaan hakijoille, joilla on työkokemusta terveydenhuollon kohteiden puhtaanapidosta ja jotka voivat sitoutua koko kesän (lomakauden) pituiseen sijaisuuteen. Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli et voi työskennellä yhtäjaksoisesti koko kesää.

Eduksi on myös ammatillinen koulutus esim. laitoshuoltajan ammattitutkinto tai puhdistuspalvelun perustutkinto.

Laitoshuoltajan tehtäviin tulevan on oltava 18-vuotta täyttänyt sijaisuuden alkaessa.

Käythän tykkäämässä meistä facebookissa: www.facebook.com/vsshprekrytointi

Tehtävän kelpoisuusehtona on ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus.

Oppilaanohjauksen lehtori

Ke 12.4.2017 12:00

Haemme Uudenkaupungin yhtenäiskouluun (7.-9. lk) oppilaanohjauksen lehtorin sijaista ajalle 14.8.2017 - 2.6.2018

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan.

Arvostamme ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Sijaisuuteen valitun tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimittaa niistä paperikopiot osoitteella: Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Viikaistenkatu 3, 23500 Uusikaupunki.

Hakemuksien tulee olla perillä 2.5.2017 kello 15.00.