Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Uki 20300

"Ei siitä muuten mitään tuliskaan, ilman oikeenlaista kemiaa!"

Tervetuloa vastaamaan kuntalaiskyselyyn! Kyselyn kautta saadaan palautetta siitä, miten strategian tavoitteiden toteuttamisessa on kaupunkilaisten mielestä onnistuttu. Palautetta hyödynnetään kaupungin kehittämisessä tulevina vuosina. 

Welcome to the municipal questionnaire! This survey provides feedback on how successful the strategy implementation of Uusikaupunki has been.  Feedback will be used in developing the city in the coming years.