Varoitus jäällä liikkujille Vohdensaaren sulkuportin ja Hangonsaaren välisellä merialueella

Vohdensaaren sulku- ja säännöstelyportti
Uudenkaupungin Vesi juoksuttaa vettä makean veden altaasta sääolosuhteista riippuen toistaiseksi.

Voimakkaista virtauksista johtuen jää saattaa olla vaarallisen heikkoa Vohdensaaren sulkuportin ja Hangonsaaren välisellä merialueella.

Lisäksi sulkuportin makean veden altaan puolen jää voi olla heikkoa.

Lisätietoja tarvittaessa voitte kysyä:
Uudenkaupungin Vesi  02 8451 2112