Puheenjohtaja
Hannu Renfors
Vakka-Suomen Invalidit

Sihteeri
Kuntoutussihteeri
Uudenkaupungin kaupunki

Jäsenet
Antti Haapavuori, Vakka-Suomen Kuuloyhdistys ry
Tarja Heinonen, Vakka-Suomen Hengitysyhdistys ry
Marjo-Riitta Piitari, Uudenkaupungin Syöpäyhdistys ry
Riitta Salo, Vakka-Suomen Epilepsiayhdistys ry
Ilkka Talvinen, Vakka-Suomen Näkövammaiset
Taina Nuutila, Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki
Pentti Ahtiainen, Uudenkaupungin kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus
Kati Lahti-Aro, Pyhärannan kunta, sosiaalitoimi
Sanna Lindroos, Vehmaan kunta, sosiaalitoimi
Esa Pirkola, Kustavin kunta, opetustoimi
Timo Soinu, Taivassalon kunta
Heidi Vuori, Uudenkaupungin kaupunki, terveysliikunta