Asukkaille / Rakennusvalvonta / Rakentamisen luvat

◦Lupiin tarvittavat asiakirjat ◦Rakennusaikaiset työnjohtajat ◦Tarkastukset ◦Luvan voimassaolon jatkaminen

RAKENTAMISEN LUVAT

Rakentaminen vaatii aina yleensä jonkinlaisen luvan.
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista.

Lupavalmistelu

Rakentamissuunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. Näin varmistetaan millainen lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

Rakennusvalvonnassa tarkastaja on tavattavissa pääsääntöisesti ajanvarauksen kautta. Aika varataan puh. 040 775 3789. Ilman ajanvarausta tarkastaja on varmimmin paikalla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 10.00 - 12.00.

Tietoja lupahakemusmenettelystä ja lupahakemukseen tarvittavista lomakkeista sekä asiaan liittyvää yleisohjausta ja neuvontaa saa virka-aikana rakennusvalvontatoimistosta, puh. 040 775 3789.

Rakentamiseen liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa ja hakea rakennuslupia nyt myös sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapiste

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä rakennusvalvontatoimiston ilmoitustaululla kahden viikon ajan.

 

Rakennuslupa

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi

- uudisrakennus
- lisärakennus (laajennus)
- uudestaanrakentamiseen verrattava muutos
- käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
- julkisivumuutokset
- muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen
- pihamaajärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)
- kaupunkikuvaan tai ympäristöönsä vaikuttavat rakennelmat (esim. kevyet vajat, mainoslaitteet jne.)
- kiinteä aita
- suurehko laituri

 

Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely

Toimenpideluvan tai  ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri osa-alueilla selvitetään Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksessä  (taulukko),
joka on ollut voimassa  11.04.2002 alkaen.

Maalämpöpumpun lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen maahan
on 1.5.2011 alkaen tarvittu toimenpidelupa. Lue luvan hakemisesta lisää ohjeet-sivulta.

 

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitaan joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Uudessakaupungissa ei ole määrätty rakennusjärjestyksellä erillisiä alueita suunnittelutarvealueeksi, vaan suunnittelutarpeen olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti.
Poikkeamispäätös tarvitaan  mm. tilanteissa joissa poiketaan kaavan määräämästä käyttötarkoituksesta tai rakennusoikeutta ylitetään.

 

 

  

UUTISET / AJANKOHTAISTA

TAPAHTUMAKALENTERI

SUORAT LINKIT

400

Asuntohakemus

Lataa Uusikaupunki puhelimeesi

Eloa, iloa ja onnea Uudessakaupungissa.

Neuvontaa julkisten palveluiden käyttäjille

HINKU-HANKE

Galleria

Pelaa Uusikaupunki-visaa