Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ennaltaehkäisevät perhepalvelut

Hyvinvointineuvola ja neuvolan perhetyö

Uudenkaupungin hyvinvointineuvola on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Hyvinvointineuvolan palvelut jakautuvat lapsiperheiden kotipalveluun ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Palvelut on tarkoitettu perheille, joissa on 0-18-vuotiaita lapsia ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Hyvinvointineuvolassa työskentelevät neuvolan perhetyöntekijä, perhetyönohjaaja ja kaksi lähihoitajaa.

Hyvinvointineuvolan toimisto sijaitsee pääterveysaseman neuvolatiloissa, os. Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö tukee vanhemmuutta ja perheen voimavaroja sekä tukee ja ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa.  Tarkoituksena on vahvistaa perheen toimintakykyä ja sopeutumista muuttuvissa elämäntilanteissa.

Ennaltaehkäisevä perhetyö tarjoaa tukea esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • arjenhallinnan pulmat
 • elämänmuutokset
 • lähiverkostojen vähyys tai puuttuminen
 • erityistä tukea vaativa lapsi (esim. keskosvauva)
 • lasten kasvatuskysymykset
 • vanhemman väsymys itkuisen vauvan hoidossa
 • vanhemman uupumus
 • äidin synnytyksen jälkeinen masennus
 • vanhempien epävarmuus lapsen hoitamisessa

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitetu lastenhoito- ja kodinhoitoavun tarpeessa oleville lapsiperheille.

Myöntämiskriteereinä voivat olla esimerkiksi:

 • lapsen tai huoltajan sairastuminen
 • äidin raskaus tai synnytys
 • vanhemman asiointi tai lääkärissäkäynti

Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, muuta neuvolatyötä täydentävää palvelua. Palvelua on tarjolla pikkulapsiperheille jo odotusajasta lähtien.

Perhetyöntekijä toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa. Neuvolan perhetyön palvelut ovat tarjolla kaikissa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloissa.

Palvelu sisältää mm:

 • kotikäynnit perheeseen
 • vertaisryhmätoimintaa
 • tukea vanhemmuuteen kasvussa
 • tiedon antoa ja opastusta pienen lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa
 • imetys-, vauvahieronta- ja kantoliinaohjausta

Perhetyöntekijä/terveydenhoitaja Päivi Tapani, puh. 050 307 2126.

Asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä:

Perhetyön ohjaaja Kaisa Lehtinen
puh. 050 592 2042
Puhelinaika arkisin klo 9-11.

Perhetyön ohjaaja ottaa yhteyttä viimeistään seuraavana päivänä.
 

Neuvolan perhetyöntekijä Päivi Tapani
puh. 050 307 2126