Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut

Jos koet itse tarvitsevasi tai läheisesi tarvitsevan apua kotona selviytymisessä, terveydellisissä asioissa, asumisessa tai sosiaalietuuksien hakemisessa, niin voit ottaa yhteyttä.

Voit varata ajan tapaamiseen tai voimme tehdä tarvittaessa kotikäynnin.

Vanhustyön toiminta-ajatus

Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.

Käyntiosoite:
Terveystie 4 (2.krs), 23500 Uusikaupunki

Toimistonhoitaja
Raija Yrttimaa
puh. 050 420 5187

Palvelusihteeri
Satu Telén
puh. 050 420 5236

Vs. vanhustyön ohjaaja
Jaana Aitta
puh. 044 088 2820  

Vs. vanhustyön johtaja
Kirsi Routi-Pitkänen
puh. 050 597 7588                                                  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi