Suomi
Varhaiskasvatus

Lastenhoidon tuet

Yksityisen hoidon tuki

Alle kouluikäisen vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja. Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Uudessakaupungissa maksetaan kuntalisää Kelan lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Päiväkotihoidon kuntalisä on täysimääräisenä yli 3-v lapsi/kk 389 € ja alle 3-v  539 € /lapsi/kk. Esiopetuksen lisäksi (1-6 h) hoitoa tarvitsevan lapsen tuki on 203,50 e/kk

Ryhmäperhepäivähoidon kuntalisä täysimääräisenä on 400 €/lapsi/kk.

Perhepäivähoidon kuntalisä täysimääräisenä on 220 €/lapsi/kk alle 3-vuotias lapsi, 200 €/kk yli 3-vuotias lapsi.

Yksityisen hoidon kuntalisään oikeuttavan hoidon tulee olla kokopäiväistä yli 5 h kestävää tai kokopäiväistä 20 h/ viikko kestävää.

Yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisää voi saada, mikäli:
  • Lapsesta saadaan Kelan kautta maksettavaa yksityisen hoidon tukea.
  • Lapsi asuu tosiasiallisesti Uudessakaupungissa.
Tukea haetaan kaupungilta.
Tiedustelut palveluohjauksesta
puh. 050 590 5128

Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitopaikan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Perhe voi hakea kaupungilta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. Kokopäivähoidon palveluseteliä voivat hakea perheet, jotka tarvitsevat päivähoitoa työn tai opiskelun vuoksi.

Palveluseteliä haetaan kaupungilta.
Tiedustelut palveluohjauksesta
puh. 050 590 5128
 

Kotihoidon tuki

Vanhemmat voivat itse hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA.
Tukea haetaan kaupungilta.
Tiedustelut palveluohjauksesta
puh. 050 590 5128