Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen ohjeet

Kaupungin puutalokeskustaa
Tälle sivulle on koottu rakentamiseen liittyviä ohjeita.
Tutustu myös Uudenkaupungin rakennusvalvonnan Rakentajan oppaaseen.

Suunnitelmien oltava ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti laadittuja.

Sähköisen Lupapiste-palvelun kautta voidaan hoitaa ja hakea kaikkia rakentamisen lupia sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta:
  • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi on ostettavissa vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena
  • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)