Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Rakentamisen ohjeet

Kaupungin puutalokeskustaa
Tälle sivulle on koottu rakentamiseen liittyviä ohjeita. Tutustu myös Uudenkaupungin rakennusvalvonnan Rakentajan oppaaseen.

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.