Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Sijoitus- ja kaivuluvat

Sijoitus ja kaivuluvat
Asemakaava-alueen kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa vaan työn tekemiseen tulee hankkia asianmukainen lupa (sijoitus- ja/tai kaivulupa).

Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Sijoituslupa on oltava aina ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista ja kopio siitä on liitettävä kyseiseen lupahakemukseen.

Luvan hakeminen:
Sijoituslupaa voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta sijoitettavista laitteista yms.

Kaivulupa

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa. Kaivuluvan saamisen edellytyksenä on myönnetty sijoituslupa.

Luvan hakeminen:
Kaivulupaa haetaan kaivuilmoituslomakkeella.
Sijoitusluvat:
Suunnitteluinsinööri Helena Lindström
puh. 050 520 4449
Postiosoite: PL 20, 23500 Uusikaupunki

Kaivuluvat (ilmoitukset katualueilla tehtävistä töistä):
Rakennusmestari Mikko Jalonen
puh. 044 350 2281
Postiosoite: PL 20, 23500 Uusikaupunki

sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Liitetiedostot