Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Kerros- ja rivitalotontit

Rivitaloja Uudenkaupungin Salmen asuinalueella
Uudessakaupungissa on vapaata tonttimaata kerros- ja rivitalorakentamiseen. Kaupungin vapaista kerros- ja rivitalotonteista voi tiedustella palvelusihteeri Saila Wileniukselta (Kaupunkisuunnittelu, Kartta- ja tonttiasiat).

Ketunkallion kerrostalotontit varattavissa

Ketunkallion kaavaluonnoksen mukaiset kerrostalotontit tontit ovat varattavissa jo ennen asemakaavan muutoksen vahvistumista.
Varattavina ovat VIII kaupunginosan  18 korttelin  tontit 13 ja 14.
 

Ketunkallion kerrostalotonttien varaaminen

Luonnos Ketunkallion asemakaavan muutokseksi on nähtävillä helmikuun ajan. Alueelle on suunnitteilla kolme asuinkerrostalotonttia.  Koska kaupungin asuntotilanne vaatii nopeita toimia asuntotuotannon käynnistämiseksi, asettaa kaupunki kaavaluonnoksen mukaiset tontit varattaviksi jo ennen asemakaavan muutoksen vahvistumista.
Kaupungin tavoitteena on tonttien nopea toteutuminen, laadukas suunnittelu ja rakentaminen sekä asumisen kannalta joustavat ratkaisut. Kaupunkiin tarvitaan tällä hetkellä erityisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
 
Varauspyynnön tulee sisältää seuraavat asiat:
a. mistä tontista varaaja on ensisijaisesti kiinnostunut sekä mahdollisesti toissijainen tontti
b. millaisia asuntoja kullekin tontille toteutetaan; asuntojen lukumäärä ja hallintamuoto
c. tarjoajaa sitova rakentamisaikataulu.
d. varaaja, rakentaja, suunnittelija ja rahoittaja
Lisäksi on mainittava toteutetaanko tontti vapaarahoitteisena vai ARA-tuotantona.
 
Luovutusehdot:
Tontit luovutetaan kaupunginvaltuuston 25.4.1977 vahvistamien luovutusehtojen mukaisesti:
Tontin indeksikorjattu lunastushinta on 66 €/kem² (elinkustannusindeksin pisteluku 1897) ja vuotuinen vuokra on 5 % indeksikorjatusta luovutushinnasta.
Tontti vuokrataan 50 vuodeksi. Rakennuspaikka on mahdollista lunastaa, kun rakennuksen loppukatselmus on pidetty. Kiinteistönmuodostamiskustannukset peritään taksan mukaisesti.

Varausmenettely:
Varattavina ovat kaavaluonnoksen mukaiset tontit 13 ja 14.
Varaukset voi toimittaa Uudenkaupungin kaupungille sähköpostitse osoitteeseen leena.viljanen(at)uusikaupunki.fi.
Kaupunki pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä. Varauspäätökset tehdään suunnitelmien ja esitetyn rakentamisaikataulun perusteella.

Asemakaavaluonnos ja muut kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelun sivuilla.
(Kaavamuutos koskee VIII Kaupunginosan korttelin 18 tontteja  3-4 ja 7-12) 

VIII kaup.osan korttelin 18 kaava-alueen sijaintikartta
 
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Kaupunkisuunnittelun karttapalvelu ja tonttiasiat

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336
karttapalvelu@uusikaupunki.fi